dimarts, de febrer 27, 2007

Slgyfaethion (Welsh)

Ia, dwi'di cael fy ffyco unwaith eto gan ddyn. Mae'n anhygoel - dwi'n eu cau ma's y ffycars! Dwi'n eu cadw'n braich hir i ffwrdd ar y cynllun teimladol, ond o hyd ond oes un ohonyn nhw sy'n gallu canfod mynedfa ddigon da heibio pob amddiffyniad sydd gen i.

Yntau, dros benwythnos i gyd yn gorwedd yn felys ac yn hir yn fy mreichiau i, ac y n dweud pob dim rhoslyd oedd yn bosib wrthyf.

Yr holl amser yn dweud celwydd, fel nhw i gyd...

A pheth sydd yn dod yfory? Mae'n iau, a llai o brofiad ganddo, ond mi fydd o'n blasu fy serch am ryw sbel a bydd o'n mynd yn chwilio am ala newydd, fel nhw i gyd.

Dyma fy mywyd...