dijous, de gener 26, 2006

Hey, everyone should have known ;)

Hehe - not too shabby. I took this quiz to find out which sports car I am, and I'm the $280,000 Lamborgini Murcielago!! ;)


You're not subtle, but you don't want to be. Fast, loud, and dramatic, you want people to notice you, and then get out of the way. In a world full of sheep, you're a raging bull.

Take the Which Sports Car Are You? quiz.

dijous, de gener 19, 2006

Quote from Rumi (English)

“The rain weeping and the sun burning twine together to make us grow. Keep your intelligence white-hot and your grief glistening, so your life will stay fresh. Cry easily like a little child.” ~Rumi

(as purloined from a friend's blog)

dilluns, de gener 16, 2006

Ar fy Mhen fy Hun (Welsh)

Heno mi ddaeth neges oddi wrth rai Sergey o Rwsia bell. Pwy ydy o ta waith? Dwi'm yn gwybod. Bot o bob golwg; mae'r botiau yn sgwennu rŵan, yn Saesneg ddrwg. Olreit, chwarae teg iddo, mae rhyw ddyn gwir tu ôl i bersonaliaeth Sergey, ac mae'n bosib iawn taw Sergey yw ei enw o. Mae o'n dweud yn ei lythyr ei fod o'n chwilio am ramant, am berthynas gwir efo dyn arall. Siŵr o fod y byddai! Dyna pam mae o'di sgwennu nodyn ataf i, a fi yn byw yn America, byd i ffwrdd o dymhestloedd Rwsia a'i chylch. Fyddai fo, petasai fo'n berson gwir, yn gallu symud i America? Na fyddai, wrth gwrs; yntau yw un olygfa gas arall ar dir breuddwydion bychain, ar dir fy mreuddwydion i.

Ydyn, mae'n nhw fy mynychu fi o hyd, y breuddwydion hyn, y breuddwydion cas. Hyd at hynny, maen nhw mor gryf yn ystod f'eiliadau gwan.

Fel rŵan.

Mae Jeremy 'di diflannu unwaith eto. Dim y tro cyntaf iddo ddianc rhagddof a chuddio ydy hwn, ond ta waith, bob tro ei fod o'n rhedeg i ffwrdd i freichiau ac i garu rhywun arall, bo'n ddyn neu'n ddynes, mae lwmp yn codi yn fy ngwddf. Hwn fydd y tro pan fydd o'n fy ngadael am byth, dwi'n feddwl.

Ac o hyd, does dim hawl gen i deimlo fel hyn amdano, dim hawl o gwbl. Ddylai'r perthynas hwn ddim fod fel yna, perthynas lle mae un yn pryderu. Perthynas sy'n dod â'i ffrwythau fel mae had yn chwythu ar y gwynt ydy o.

Ond, hawl neu ddim, rwyf yn pryderu amdano fo, dim yn pryderu ei fod o wedi cwrdd â rhyw ddiwedd drwg, ond pryderu ei fod o wedi syrthio mewn cariad â rhywun arall. O, y gosb fwyaf, y diawl, y byddo fo wedi syrthio mewn cariad o gwbl, ag unrhywun... digon drwg y canfyddodd o rywun sy'n well gynno fo fwchio na mwchio fi. Mae o mewn dyled i mi ta waith, ar ôl dwy flynedd ac hanner o'i garu yn well na phawb arall yn ei fywyd, ei eiriau o, dim fy meddyliau fi.

Mi ofynnais iddo fo unwaith os oedd yn bosib, un dydd, y byddai fo yn fy nghgaru'n gywir. Na fydd, atebodd. Felly, fy melltith arno fo yw os nad wyf yn gallu canfod cariad cywir, fydd o ddim ychwaith.

Ond fi oedd y ffŵl, ac yntau oedd yn hollol nerthol trwy'r amser. Roedd pethau'n gysurus efo fo, ei groen, ei aroglau, ei flas, ei flew, ei bresenoldeb. A fi oedd yn chwilio trwy'r amser am garaid cywir, fi oedd y celwyddgi yn fy ngeiriadur fy hun, ond oeddwn. Ond pam lai? Roedd o'n hollol onest pan ddywedai na fyddai fo fy ngharu.

Doeddwn i ddim yn mynd allan efo fo i fwytai, na thros y Sul i Fontrial ychwaith. Fi oedd ei gyfrinach mawr, ei gyfrinach claf, ei bechod.

A fi oedd y dyn llwyddianus, perchenog tai a cheir yn teithio i Ewrop am fis a mwy a'i adael o yma ar ei ben ei hun i ganfod bwch bach arall yn ystod f'absenoldeb. Pwy ydwyf i gwyno am fy lot yn y bywyd hwn? Chwarae teg iddo; ofynnodd o am arian erioed, ac roeddwn yn gwybod yr oedd arian yn brin iddo weithiau. Ddylwn i wedi rhoi anrheg o arian iddo? Fyddai hynny wedi ei ddal o ger fy mron? Rwyfyn ei hamhau. Mae'r ddawns hon yn gêm bach ein bod ni'n chwarae tan i'r flinder setlo i mewn. Fy mhroblem yw y blinodd yntau cyn imi.

Felly dyma fi yn meddwl ac yn pryderu amdano fo, a fi heb wybod pob dim amdano'n wir. Ai Jeremy ydy ei enw o tawaith? Ddywedodd celwydd am hynny? Mae o wedi rhannu ei ryw a'i gorff a'i had efo fi am ddwy flynedd ac hanner, ond dyna'r cwbl. Mae ei diriogaeth emosiynol a phersonol yn anwybodadwy'n llwyr imi o hyd.

Ond o hyd, rwyf yn eistedd ym yn meddwl amdano, wrtho, ac rwyf yn drist...

dijous, de gener 12, 2006

This is Interesting (English)

take the psi-q psychic test yourself

Now if only I could figure out what the lottery numbers would be...

dimecres, de gener 04, 2006

Llythyr Blwyddyn Newydd i K (Welsh)

Hei na K,

Sut mae pethau erbyn hyn? Yn ôl dy lythyr mae'n edrych fel mae eich bywydau'n mynd ymlaen yn gangbusters iawn ;) Yma mae pethau wedi bod yn brysur iawn iawn ers fy nychwelyd wrth ganol mis Awst. Roedd y semestr diwethaf yn dda iawn, ond yn ofnadwy o brysur. Roedd gen i ryw barti neu gyfarfod cymdeithasol trwy'r amser, ac roedd gen i fwy na ddau gant o fyfyrwyr (wel dim ond 169 wrth y diwedd, maen'n rhaid lleihau'r llwyth drwy gydol y semester, ond oes?). Roedd yn ddrwg gen i nad oeddwn yn gallu dod i'r cyfarfod yn Harvard mis Hydref, roedd yr amserlen yn rhy lawn erbyn hynny. Est ti? Oedd yn dda?

Yn newyddion eraill, roedd ofn mawr arnaf yn ystod yr hwricên fawr yn Louisiana. Yn lwcus, roedd B M yn iawn trwy'r storm i gyd, a chan mwyaf roedd ei pherthnasau yn iawn hefyd. Roedd ychydig o ddinistriaeth yn ei chylch hi, ond roedd ei thy hi'n iawn tu hwnt i ychydig o niwed i'r bwthyn bach tu ôl i'r ty mawr. 'Naeth coeden ddisgyn ar lofft y bwthyn a naeth hi chwalu'r stafell wely oedd ynddi, ond bydd hyn yn ddigon hawdd i drwsio yn ei hôl hi. Doedd ei chwaer-yng-nghyfraith ddim mor lwcus. Roedd ei thy hi i lawr yn St. Bernard Parish, ac yno oedd llifogydd mawr. Roedd ei thy dan 12 troedfed o ddwr wrth ddiwedd y storm, colled llwyr. Yn lwcus, dim dynes dlawd ydy hi, a bydd hi'n gallu ailgodi'r ty os oes modd wrthi.

Ac ar fy mhlat i? Mae gen i gymaint o gynlluniau i darfod y gaeaf hwn. Yn obeithiol byddaf i wedi'u tarfod nhw i gyd erbyn yr haf. Dwi eisiau gorffen y gegin o'r diwedd hir yn fy fflat i. Honno yw'r brosiect fwyaf olaf yn y ty. Dwi eisiau hefyd gorffen y blydi traethawd, neu roi'r gorau iddo. Dwi hefyd yn sgwennu sgript am Gymru dros ddyn sydd am greu fideo am y wlad, ac mae hwn wedi dechrau'n barod, a bydd y rhan fwyaf o'r brosiect'na wedi dod i ben cyn hir. Mae'na siawns y byddan ni'n teithio i Gymru yr haf hwn i dynnu mwy o fideo o lefydd a gollodd sydd yn rhaid i 'neud stori llwyr. Hefyd mae cyfeilles o Ffrainc sy'n byw rwan yn Albany a fi am sgwennu llyfrdestun yn Ffrangeg , ac rydyn ni wedi canfod cyhoeddwr sydd yn ymddiddordebu ynddo'n barod. Felly, bydd gaeaf a gwanwyn llawn gen i, na na'n siwr.

A chyn i di ofyn, mae fy mywyd 'rhamantus' yn debyg i'r gorffenol! LOL - llawer o gyfeillion efo 'benies' a chariadon dros dro ;)

Reit, sgwenna pan fo amser gen ti - cofia fi at C a Ll!

Hwyl a het,
R

diumenge, de gener 01, 2006

Il n'existe pas (après Ne me quitte pas de Jacques Brel) (French)

Il n'existe pas

Il faut l'oublier
Tout homme peut s'oublier
Comme eux qui s'enfuissent déjà
Oublier le temps
tout à fait perdu
en chassant ce rêve ridicule
A savoir comment
Oublier ces heures
Ah oui toutes ces heures
Qui tuaient parfois
Qui tuent toujours
A coups de pourquoi
Le cœur du bonheur

Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas

Il n'existe pas
Moi je me lui offrirais
Toute ma vie
Toute mon âme
pour qu'il ne pleure plus jamais
Je creuserais la terre
Jusqu'après ma mort
Pour couvrir son corps
D'or et de lumière
Je ferais un domaine
Où l'amour serait roi
Où l'amour serait loi
Où il serait qu'à moi

Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas

Il n'existe pas
Je lui inventerais
Des mots insensés
Qu'il seul comprendrait
Je lui parlerais
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s'embraser
Je lui raconterais
L'histoire de ce roi
Mort de n'avoir pas
Pu le baiser

Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas

Il n'existe pas
Ça se dit souvent
L'amour n'existe que pour très peu
Ce n'est qu'un petit volcan
Qu'on croyait trop marrant
Il est paraît-il
Des joues mouillées
Avec des larmes salées
Et ensuite vient le soir
Quand un amant quelconque s'en va
Le gris et le noir
Si, ils s'épousent, hélàs

Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas

Il n'existe pas
Alors je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je resterai là
A l'imaginer
Lorsqu'il me hante
Lorsqu'il se cache
Dans les abîmes de mes rêves
Où il chante et puis rit
Alors laisse-moi prédire
L'ombre sur mon âme
L'ombre de ma main
L'ombre qui cache mon coeur

Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas
Il n'existe pas.

Christmas update, or an Email to M (English)

Hi M,

I saw there were more cards when I came online to check my email tonight; I think there was an email transmission problem from the site itself. It may have been suffering from too much Xmas traffic, or, in the case of those e-cards, XXXmas ;)

My Christmas was very nice. A friend of the family came up on Christmas eve and we all ate and drank till late. Christmas day, my mother, brother and I went to a restaurant called Meadowbrook near her home where we had a really lovely meal.

Montreal was also very enjoyable, altho I got no rest whatsoever, surprise, surprise. Our first night we ate a great Russian restaurant called Troika, and then went out to a couple clubs, settling eventually on a piano bar with good martinis. The next day we had lunch at a nice creperie I know in the Old Montreal. As the evening approached we ended up decided on a quiet evening in the hotel's bar instead of fording the crowds at the clubs. We did go out to an Irish pub for supper than came back to the hotel for drinks and Champagne. Today was the long road home - LOL.

On the third I will not be able to workout any earlier, so that day I will plan on going on my own, with the hopes we can meet up on Wednesday.
Hope your party was a success!

R