dimecres, de juliol 19, 2006

Hen Ferchetan (English / Welsh)

Wow another great old song, and one with which I can so empathize! The term hen ferchetan in Welsh means a woman who never married; it does not mean that she goes to the grave a virgin...

Hen Ferchetan
(Old Maid)

Hen ferchetan wedi colli'i chariad
(An old maid lost her lover)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Cael un arall, dyna oedd ei bwriad
(To get another one was her plan)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Ond nid oedd un o lancie'r pentre
(But there wasn't one of the village boys )
Ffol-di rol-dol-di rol-di ro
Am briodi Lisa fach yr Hendre
(who wanted to marry Lisa fach yr Hendre)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro

Hen ferchetan sydd yn dal i dreio
(So the old maid keeps on trying)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Gwisgo lase sidan ac ymbincio
(All dolled up in satin lace and make-up)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Ond er bod brân i frân yn rhywle
(But eventhough every raven finds his mate somewhere)
Ffol-di rol-dol-di rol-di ro
Nid oes neb i Lisa fach yr Hendre
(There's no one for Lisa fach yr Hendre)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro

Hen ferchetan bron â thorri'i chalon
(The old maid's heart is nearly broken)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Mynd i'r llan mae pawb o'i hen gariadon
(Everyone of her lovers has married)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Bydd tatws newydd ar bren 'fale
(There'll be new potatoes on apple trees)
Ffol-di rol-dol-di rol-di ro
Cyn priodith Lisa fach yr Hendre
(Before Lisa fach yr Hendre will marry)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro

Hen ferchetan aeth i Ffair y Bala
(The old maid went to the the Bala Fair)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Gweld Siôn Prys yn fachgen digon smala
(Saw Siôn Prys a cute lad)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro
Gair a ddywedodd wrth fynd adre'
(A word he said as he went home)
Ffol-di rol-dol-di rol-di ro
Gododd galon Lisa fach yr Hendre
(Lisa fach yr Hendre's heavy heart was lightened)
Ffol-di rol-di rol-lol ffol-di rol-di ro

4 comentaris:

Anònim ha dit...

The translation doesn't,make any sense it doesn't fit in the tune at all.That Alaw Werin was written in Welsh so it should stay in Welsh.Bye xx

Anònim ha dit...

Hi,it's me again and Hen Ferchetan actually translates to Old Spinster.Bye xx

Gwyddno Schenectady ha dit...

Hei 'na "Anonymous,"

Doeddwn i ddim am ffitio'r geiriau Saesneg i'r hen alaw. Bwriad y cyfieithiad oedd i roi rhyw synhwyr o yster y gân i bobl sy'n darllen 'mlog i ond sydd sy ddim yn medru'r Gymraeg. Mae hi 'di bod rhyw amser ers imi weld y post hwn, ond gan ailedrych arno, rwyf yn siwr bod yn gwneud synhwyr. Cyfieithiad digon agos i'r synhwyr gwreiddiol a chan fod yn Saesneg dealladwy. Hyd at hynny, mae "hen ferchtan" yn meddwl "old maid," neu "old spinster," terfynnau sydd yn meddwl yr un peth! Ydy eich Saesneg yn ddigon cryf erbyn hyn? ;)


Rhag ofn taw rhyw hen sglyfath o fflamiwr sy'n gadael negeson di-enw a sydd ddin yn medru'r Gymraeg:

-It wasn't meant to fit the tune, but to give anyone reading my blog who doesn't speak Welsh an idea of what the words mean. I haven't looked at this post, but sorry, it definitely DOES make sense, it's a line-by-line translation as close to English as it can be to still make sense. Secondly, Old Maid is another way to say Old Spinster.-

Anònim ha dit...

haha! dwi'n cytuno, mae o yn gwyneud synhwyr i mi. =)