dijous, de desembre 23, 2004

Yr Hendref (Welsh / German)

Wel dyma fi, yn ôl yn yr hendre efo'r teulu o fy nghwmpas. Roedd y dydd yn brysur iawn wedi'r cwbl cyn i mi ymadael i ddod yma. Roedd llawer o bethau bychain i neud cyn mynd, a daeth Randy i'r ty i drwsio'r seiding a'r teil ar y to. Yn lwcus, doedd hynny ddim yn rhy ddrud!! Dwi'n lwcus iawn mod i wedi canfod dyn trwsio fel yntau. Mae'n onest ac mae'n canfod pethau mod i ddim yn gallu gweld fy hun, pethau uwchben, ac yn y blaen. Ta waeth, daeth a gweithio, a gadael efo siec bach, yn well o lawer na siec mawr.

Wedyn ar ôl rhoi popeth yn ei le, dechreuais ar fy ffordd i Bennsylfania, lle cyrhaeddais ar ôl tair awr ac hanner ar y ffordd.

Das Wetter war sehr sehr schrecklich. Es regnete und gibte es so viel Wind, aber jetzt nach so viel fahren in Auto, bin ich hier angekommen, auf dem Hertzland, der Mutterland wo bin ich geboren. Hier wurde ich Weinachten passieren mit meiner Familie. Mutter lebt noch, und mein Bruder Marc ist immer noch hier und fur ein Moment, er ist gemutlich. Morgen ist eine Frage, aber fur jetzt alles ist gut und gemutlich, und glaube ich dass wurden wir eine sehr schone Zeit zusammen haben.

Und so fur jetzt gehe ich, bald zum Bett :)